EkonomiUtveckling AB

Ni kan räkna med oss...

Vårt team


 


 

Peter Kellner

arbetat som revisor på KPMG under perioden 1986-1998. Har haft utbildningsuppdrag för andra uppdragsgivare i ekonomistyrning, redovisning, koncernredovisning och beskattning. Bland uppdragsgivarna kan nämnas Högskolan i Halmstad, TEK och TBV (numera Sensus).

 


 
Christina Sundgren 

med mer än 20 års erfarenhet av löpande redovisning och bokslutsarbete. Har tidigare arbetat som redovisningsansvarig på ett IT-företag och dessutom som löneadministratör inom bemanningsbranschen. Christina har idag kundansvar för ett flertal kunder och är en dag i veckan utlånad som ekonomiansvarig till ett företag i Halmstad.


 
Ulrica Svanström

har arbetat med ekonomi och löpande redovisning i mer än 20 år. Har tidigare erfarenheter av arbete inom olika inköps- och ekonomifunktioner i allt från små företag till större koncerner. Ulrica har idag kundansvar för ett flertal uppdrag.