EkonomiUtveckling AB

Ni kan räkna med oss...

GDPR - General Data Protection Regulation

Du har förmodligen hört talas om GDPR vid det här laget, lagen som ökar skyddet för din data och din personliga information.

I enlighet med GDPR uppdaterar vi nu vår policy av hantering av personuppgifter. Din personliga integritet är viktig för oss.

Från och men den 25 maj 2018 kommer GDPR att gälla i hela EU. Därför har vi sett över kraven på hur vi får behandla personuppgifter.

Du skall fortsatt kunna känna dig trygg med hur vi behandlar företagsuppgifter på EkonomiUtveckling AB.

Vi har uppdaterat vår säkerhetspolicy som beskriver hur vi sparar och använder era personuppgifter, då detta är tillämpligt, och vilka rättigheter ni har.


Kontakta oss på EkonomiUtveckling för att ta del av vår fullständiga säkerhetspolicy.